Etusivu

Espoon Sitoutumattomat ry - De Obundna i Esbo rf

Yhdistys on perustettu 1992 kannustamaan ja tukemaan ryhmän sitoutumattomia valtuutettuja ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Espoon sitoutumattomat kuuntelee kunnan asukkaita ja edistää heidän esille tuomien asioiden harkitsemista ja toteutumista kunnallisissa luottamuselimissä sekä monissa kotiseutuyhdistyksissä ja asukasjärjestöissä.

Espoon sitoutumattomat ovat sitoutuneita yhdyskunnan kestävään kehitykseen ja demokratiaan Espoossa, sekä ylläpitämään vakaata taloudellista kehitystä ja toimivia hyvinvointipalveluja. Ryhmä korostaa oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta, elinikäistä oppimista, yrittäjyyttä, aktiivista kansalaistoimintaa, sekä kunnioittaa ihmisarvoja ja yhteiskunnan periaatteita. 

Yhdistys toimii kuntalaisten paikallisjärjestönä, eli ns. meidän kaikkien paikallispuolueena. Me emme edusta tiettyjä valtaryhmiä, intressejä tai puolueita. Me toimimme ilman puoluejäsenyyttä ja ilman puoluekuria. Luottamushenkilöyhteistyötämme varten olemme perustaneet Pro Espoo - Pro Esbo -yhdistyksen. 

Molemmat yhdistykset toimivat puolueisiin sitoutumattomien espoolaisten yhteistyöelimenä ja edustajina kunnan päätöksentekoelimissä. Sitoutumattomat luottamushenkilöt turvaavat asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet yhteiskunnallisiin asioihin.

Ota yhteyttä meihin!

Espoon Sitoutumaton paikallispolitiikka on yhteiskunnallisten asioiden rakentavaa hoitamista ilman puoluepolitiikkaa.

Pro Espoo - Pro Esbo yhdistys on puolueisiin sitoutumaton paikallinen vaikuttajajärjestö.